Disclamer

Deze website fietsendezwaluw.be is eigendom van De Zwaluw N.V. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Zwaluw N.V.

Aan deze website heeft De Zwaluw N.V. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan De Zwaluw N.V., als eigenaar van de website fietsendezwaluw.be, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

De Zwaluw N.V. behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

© Zwaluw N.V.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd om te vergelijken.

De Zwaluw gebruikt cookies om je een betere webshop te kunnen bieden. Meer weten >